Historia

Bakgrund
Den nuvarande tätorten Vedums uppkomst och utveckling sammanfaller starkt med stationens tillkomst. Stationshuset är ett välbevarat exempel på de mindre stationshus som uppfördes i stort antal på de enskilda bansträckorna. Denna stationstyp är idag sällsynt. Vedums stationshus uppfördes efter ritningar av Claes Adelsköld (1824-1907) för järnvägen Uddevalla -Vänersborg-Herrljunga med den ovanliga spårbredden 1217mm. Den 17:e maj 1867 företogs den stora invigningsresan av inbjudna aktieägare. Efter resan öppnades järnvägen i sin helhet för allmän trafik.
 

Ovanlig bredd
Breddning av banan till normalspårig påbörjades den 10:e augusti 1899 och avslutades den 1:a september 1899. Den 1 juli 1940 ägde förstatligandet av UVHJ rum, som en av de första järnvägarna efter riksdagsbeslut 1939. Elektrifiering genomfördes 1949. Stationshuset är byggt av trä i 1,5 våning. Ytterligare tre stationer efter banan utfördes efter samma eller liknande ritningar. Interiören, bland annat i väntsalen, präglas av en modernisering som gjordes på 1940-talet. Till stationsmiljön hör även det välbevarade avträdet som har ett likartat utseende och troligen är samtida med stationshuset. Länsstyrelsen har bedömt att Vedums stationshus är av så stort kulturhistoriskt värde att det motiverar en byggnadsminneförklaring.

Byggnadsminne

Den 10:e mars 2005 fattade länstyrelsen i Mariestad beslut att skydda det gamla stationshuset i Vedum som byggnadsminne. Många har sett det oansenliga stationshuset på film. Det är så typiskt för en liten station att det användes till inspelning för filmen ”Stinsen brinner” med Galenskaparna & After shave (1991).

Stationen idag

I augusti 2007 sålde Järnhusen AB järnvägstationen till Sylvie Andersson,Vedum. Hennes tanke var att använda stationen till ateljé, utställningar, föredrag, sammanträden, samt uthyrning av stinsbostaden på övervåningen .December 2010 upphörde tågklarering .Trafikverket färdigställde teknikhuset i närheten av stationen och idag styrs banan från Göteborg. Banan kallas idag Älvsborgsbanan. Ett 30-tal tåg trafikerar den lilla stationen dagligen.

Renovering
Som bilderna nedan visar har resultatet blivit över förväntan med otroligt fina utställningsmöjligheter i avträdet och f.d.väntsalen. Övervåningens stinsbostad har blivit en mycket inbjudande övernattningslägenhetmed möjligheten att utspisa ca 20 gäster.Klicka på respektive bild för att se bilden i full storlek.